Lift Off 16:30 - 18:00


This class is taught by:
LIFT OFF
Lift Offen blir et event der vi med god stemning tester ut to av våre maksløft. Det er ingen krav på dina forkunskaper og du kommer til å få løfte sammen med medlemmer som løfter omtrent like mye som deg. Fokuset ligger på god stemning og at alla skal få lov til å teste seg.

På Lift offen tester vi følgende:
1 RM Shoulder to Overhead (Du kan gjør Jerk, Push Press eller strikt press. Gjør den øvningen du helst setter PR i ;-) )
1 RM Clean (Du kan velge å gjøre Power Clean eller Squat Clean)

Etter Lift Offen tar vi en liten fest for å feire at vi har blitt så sterke

Når du melder deg på:
Vær nøye med å melde deg på den tiden du ønsker å løfte (15:00-16:30 eller 16:30-18:00)

Prisen for å være med på Lift Offen er 100 kr og går til å gjøre eventet så bra som mulig.